การเดินทางของ เครื่องประดับ ชุด ไทย จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่

การเดินทางของ เครื่องประดับ ชุด ไทย จากยุคเก่าสู่ยุคใหม่

                เครื่องประดับ ชุด ไทย แต่ละแผ่นดินก็จะมีเรื่องราวส่งต่อกันมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งแวดล้อมและแนวคิดของผู้คนย่อมมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา จึงทำให้ไม่สามารถยกเอาเรื่องราวทั้งหมดในอดีตมาวางไว้ในปัจจุบันได้ แต่ก็ยังคงเหลือแก่นสำคัญที่ยกนำมาอ้างอิงได้ การส่งต่อที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าได้ง่ายที่สุดก็ต้องเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยเรานั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะวิจิตรเอาไว้หลายแขนง ที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยเลย แม้จะรับเอาวัฒนธรรมของชนชาติอื่นเข้ามาผสมผสานอยู่บ้าง ทำให้ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิมปรับประยุกต์ไปตามเวลา แต่จุดยืนของ ศิลปะไทย ก็ยังดำรงอยู่ โดยฝังตัวอยู่กับสถาปัตยกรรม การปรุงอาหาร เครื่องแต่งกาย ยังไม่ได้หายไป                 งานศิลป์แบบไทยที่มักจะถูกอวยยศอยู่เสมอและยังคงมีให้พบเห็นเป็นประจำคงต้องยกให้ เครื่องประดับ ชุดไทย ซึ่งเราจะพบตัวอย่างผู้สวมใส่เครื่องประดับเหล่านี้ได้จากงานมหรสพ งานแสดงนาฏศิลป์ ละคร-ภาพยนตร์ เพราะการจะแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยอาภรณ์และเครื่องประดับแบบตระการตาในยุคนี้ต้องรอโอกาสพิเศษ  ไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องปกติแน่นอน ในครั้งนี้จึงสนใจอยากนำเรื่องราวของเครื่องประดับที่กำเนิดมาจากบรรพบุรุษชนชาติไทยมาพูดคุยกันเสียหน่อย ศิลปะและยุคสมัยของแผ่นดินไทย                 ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของ เครื่องประดับ ชุดไทย เราจำเป็นต้องทราบเสียก่อนว่าเครื่องประดับแบบไทยนั้นมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามอิทธิพลเชิงศิลปะของแต่ละยุคสมัย หากมองผิวเผินดูเหมือนกันไปหมด แต่ถ้าพินิจให้ถี่ถ้วนจะเห็นว่ามีรายละเอียดของศิลปะต่างกันไปตามช่วงเวลาการปกครอง โดยยุคการปกครองใหญ่ ๆ ที่ผ่านมานั้นแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ จึงพอจะอ้างอิงได้ว่า เอกลักษณ์ไทย ที่ติดปากเราอยู่เป็นประจำนั้นสั่งสมเวลามานานทีเดียว กว่าจะกลายมาเป็นงานศิลป์รูปธรรมที่เหลือเอาไว้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันอย่างทุกวันนี้ เครื่องประดับ ชุด ไทย สมัยสุโขทัย […]